logo
 
space
  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐


 รวมภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด
 เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มาอวยพรปีใหม่ ให้กับข้าราชการของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔more..

 เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณาจารย์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ท่าน รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์(ฝ่ายบริหาร) และผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ประธานสาขานิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะมาอวยพรปีใหม่ แด่ ข้าราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จ.ขอนแก่น ที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมาmore..

 กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.หนองคาย ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ พฐ.จว.หนองคาย more..

 กิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 56” เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 56 เวลา 10.00 น. ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.กาฬสินธุ์ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 56 โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ท่าลำดวล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ more..

 เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศพฐ.๔ จัดงานแข่งขันกีฬา ศพฐ.๔ สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 โดยศพฐ.๔ เป็นเจ้าภาพ more..

 เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดต้อนรับ พล.ต.ต.สัญชัย สุนทรบุระ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป more..

 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.เอกรัตน์ มีปรีชา จตร.(สบ ๘) และคณะผู้ตรวจราชการกองตรวจราชการ ๑๐ จเรตำรวจได้เดินทางมาตรวจราชการที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ และตรวจราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัดระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ น. more..

 เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๔ พล.ต.ท.เอกรัตน์ มีปรีชา จตร.(สบ๘) พร้อมคณะจเรตำรวจกองตรวจราชการ ๑๐ เข้าตรวจราชการที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่มงาน more..

 เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ ก.ค.๕๔ คณาจารย์พร้อมนักศึกษาจากภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ more..

 พี่น้องชาว ศพฐ.๔ ร่วมใจพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ใต้เงาไม้ร่มรื่น ร่มเย็น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ more..

 เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๔ ผบ.ตร.พร้อม ผบช.สพฐ.ตร. และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถิติการจับกุมยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๔ โดยมี รอง ผบก.ศพฐ.๔ นำี่ข้าราชการตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยมและเป็นผู้บรรยายสรุป more..

 พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. ร่วมกับนางสุรีย์ประภา ตรัยเวช เลขาธิการ ปปส.เดินทางมอบนโยบายต้านยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการภูธรภาค ๔ โดยมีการพูดถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ more..

 เจ้าหน้าที่ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจจัดสถานที่เพื่อเตรียมต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานให้แก่ ผบ.ตร. พร้อมด้วย ผบช.สพฐ.ตร และคณะ ในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๔ more..

 
Copyright © 2011 www.scdc4.forensic.police.go.th, All Rights Reserved.