พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือนข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๔


วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการ พฐ.จว.หนองบัวลำภู และ พฐ.จว.หนองคาย พบ หน.พฐ.จว. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้องในด้านการปฏิบัติงาน จึงได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ยึดถือระเบียบวินัย โดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความยุติธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออบายมุขทั้งปวง ตลอดจนอวยพรให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือนข้าราชการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ พบ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ อยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้องในด้านการปฏิบัติงาน จึงได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ยึดถือระเบียบวินัย โดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความยุติธรรม ตลอดจนอวยพรให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กิจกรรม ๕ ส


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส ประจำสัปดาห์ ในบริเวณพื้นที่ภายในอาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าศูยน์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

page590812
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. พ.ต.อ.จิรวัชร ธนูรัตน์ นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จำนวน ๗ นาย ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น