ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

page590812
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. พ.ต.อ.จิรวัชร ธนูรัตน์ นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จำนวน ๗ นาย ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม ๕ ส


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส ประจำสัปดาห์ ในบริเวณพื้นที่อาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene เพื่อ ISO 17020


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์และชีวิตของแต่ละพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ รุ่นที่๑ ตามระบบมาตรฐานงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ISO17020

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓


วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บรรพจน์ กูดอั้ว นวท.(สบ๔) กคพ.ศพฐ.๔ และพ.ต.อ.หญิง ชมพูนุช ไชยโสภณ นวท.(สบ๔) กนฝ.ศพฐ.๔ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓ (The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE 2016) ซึ่งทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Machine Learning in the Internet of Things Era” ซึ่ง ศพฐ.๔ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข


วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ   พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข หัวหน้า พฐ.จว.นครพนม ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น.  พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสำหรับข้าราชการที่เสียชีวิต แก่บิดา มารดา และภรรยาของ พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข  และงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙