Category Archives: ประชาสัมพันธ์

พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือนข้าราชการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ พบ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ อยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้องในด้านการปฏิบัติงาน จึงได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ยึดถือระเบียบวินัย โดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความยุติธรรม ตลอดจนอวยพรให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

page590812
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓


วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บรรพจน์ กูดอั้ว นวท.(สบ๔) กคพ.ศพฐ.๔ และพ.ต.อ.หญิง ชมพูนุช ไชยโสภณ นวท.(สบ๔) กนฝ.ศพฐ.๔ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑๓ (The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE 2016) ซึ่งทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Machine Learning in the Internet of Things Era” ซึ่ง ศพฐ.๔ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประดับยศให้ราชการตำรวจที่ได้การแต่งตั้งว่าที่ชั้นยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

page590407-1

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บุญชัย ฤๅชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ ประดับยศให้ราชการตำรวจที่ได้การแต่งตั้งว่าที่ชั้นยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ดังนี้ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ แก้วมาลา และ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง นุพาพร วรพันธ์

ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย ผบก.พฐก. และผบก.ศพฐ.๓ ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือน ตร.ในสังกัด ศพฐ.๔

page590319

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และ พล.ต.ต.เสรีย์ จันทรประทิน ผบก.ศพฐ.๓ ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือน ตร.ในสังกัด ศพฐ.๔ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พฐ.จว.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมี พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดรอให้การต้อนรับ

เดินทางไปร่วมงาน “เรารักขอนแก่น” ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ๑๑ ขอนแก่น

page590224

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พ.ต.อ.มนตรี อามินเซ็น พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ และ ร.ต.ท.สมบัติ ธุระทำ ข้าราชการตำรวจ สังกัด ศพฐ.๔ เดินทางไปร่วมงาน “เรารักขอนแก่น” ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดได้เข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรภายในจังหวัด ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ๑๑ ขอนแก่น