Category Archives: กิจกรรม

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าศูยน์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. พ.ต.อ.จิรวัชร ธนูรัตน์ นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จำนวน ๗ นาย ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม ๕ ส


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส ประจำสัปดาห์ ในบริเวณพื้นที่อาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene เพื่อ ISO 17020


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการปฏิบัติเข้า Crime Scene ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์และชีวิตของแต่ละพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ รุ่นที่๑ ตามระบบมาตรฐานงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ISO17020

งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข


วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัด สพฐ.ตร. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ   พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข หัวหน้า พฐ.จว.นครพนม ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น.  พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสำหรับข้าราชการที่เสียชีวิต แก่บิดา มารดา และภรรยาของ พ.ต.ท.นิรุตติ แสนทวีสุข  และงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี


วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอดุลยาราม