Category Archives: พิสูจน์หลักฐานจังหวัด

พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือนข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๔


วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการ พฐ.จว.หนองบัวลำภู และ พฐ.จว.หนองคาย พบ หน.พฐ.จว. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้องในด้านการปฏิบัติงาน จึงได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ยึดถือระเบียบวินัย โดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความยุติธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออบายมุขทั้งปวง ตลอดจนอวยพรให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมจัดงานวันเด็ก

page590109

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมจัดงานวันเด็ก แจกของขวัญและขนมแก่เด็กๆ ณ โรงเรียนบึงกาฬ