เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าศูยน์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น