กิจกรรม ๕ ส


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส ประจำสัปดาห์ ในบริเวณพื้นที่ภายในอาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔