พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือนข้าราชการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง.ผบช.สพฐ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ พบ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ อยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้องในด้านการปฏิบัติงาน จึงได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ยึดถือระเบียบวินัย โดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความยุติธรรม ตลอดจนอวยพรให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง