กิจกรรม ๕ ส


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส ประจำสัปดาห์ ในบริเวณพื้นที่อาคารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔