ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. พ.ต.อ.จิรวัชร ธนูรัตน์ นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จำนวน ๗ นาย ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น