ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
พ.ต.อ. ปรีชา จงเจริญ ผกก.วท.บก.ภ.๖
พ.ต.อ. สมบูรณ์ โพธิผล ผกก.วท.บก.ภ.๖
พ.ต.อ. สมปอง สุขจำนงค์ ผกก.วท.บก.ภ.๖
พ.ต.อ. เจริญ สวัสดิภาพ ผกก.วท.บก.ภ.๖
พ.ต.อ. เอนก เสริมสุวรรณ ผกก.วท.บก.ภ.๖
พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ โสภาจารีย์ ผกก.วท.บก.ภ.๖
พ.ต.อ. บัณฑิต สิงห์ศิลารักษ์ ผกก.วท.เขต.๖
พ.ต.อ. วิศิษฐ์ นวขินกุล ผกก.วท.เขต.๖
พ.ต.อ. อุทิศ สิงห์พันธ์ ผกก.วท.เขต.๖ ๒๕๓๘-๒๕๔๐
พ.ต.อ. หิรัณย์ ชาตตระกูล ผกก.วท.เขต.๖ ๒๕๔๐-๒๕๔๗
พ.ต.อ. จิตศักดิ์ ปิ่นแก้ว ผกก.วท.เขต.๖ ๒๕๔๗-๒๕๔๗
พ.ต.อ. เสรีย์ จันทรประทิน ผกก.วท.เขต.๒๓ ๒๕๔๗-๒๕๔๙
พ.ต.อ. ทับเพชร อามระดิษ ผกก.วท.เขต.๒๓ ๒๕๔๙-๒๕๕๐
พ.ต.อ. กีรติพนธ์ สุวรรณพิชญา ผกก.วท.เขต.๒๓ ๒๕๕๐-๒๕๕๒
พ.ต.อ. ชาติพรรณ โชติช่วง รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๕๒-๒๕๕๓
พ.ต.อ. เสรีย์ จันทรประทิน รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๕๓-๒๕๕๔
พ.ต.อ. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๕๔-๒๕๕๕
พ.ต.อ. บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ ๒๕๕๕-ปัจจุบัน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *