วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 “เป็นหลักประกันความยุติธรรม ด้านพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจ ที่มีมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

๓. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

๕. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

๖. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

“ใหม่เทคโน คนกว้างไกล โปร่งใส ตรวจสอบได้”

“Modern Technology, Wide vision Transparency & Verification”

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *