วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 “พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน

และ

เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

๓. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

๕. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

๖. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

 

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *