กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท
พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท  ไสยโสภณ

นวท.(สบ ๔) กนฝ.ศพฐ.๔

อัตรากำลังพล
สัญญาบัตร
ประทวน
อัตราอนุญาต ตัวคนครอง อัตราว่าง
อัตราอนุญาต ตัวคนครอง ร.ต.ต.หมวด ๕๓ อัตราว่าง
ภารกิจหน้าที่

          กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

๒. ตรวจลายนิ้วมือแฝงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

๓. ตรวจพิสูจน์จุดลักษณะสำคัญของลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง

๔. ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง กับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าตัวอย่าง เพื่อยืนยันตัวบุคคล

๕. ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าปัญหา กับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าตัวอย่างในคดีแพ่งและคดีอาญา

๖. ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ

๗. รวบรวมจัดทำสารบบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง

๘. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

๙. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2 thoughts on “กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *