กลุ่มงานตรวจเอกสาร

พ.ต.อ.หญิง เอื้องฟ้า  จันทะเกิด

นวท.(สบ ๔) กอส.ศพฐ.๔

อัตรากำลังพล
สัญญาบัตร
ประทวน
อัตราอนุญาต ตัวคนครอง อัตราว่าง
อัตราอนุญาต ตัวคนครอง ร.ต.ต.หมวด ๕๓ อัตราว่าง

 

ภารกิจหน้าที่

           กลุ่มงานตรวจเอกสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ประเภทเอกสาร วัตถุ ร่องรอย และเงินตราปลอมแปลง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน วกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย

๒. ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียน ลายมือชื่อในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอย่างลายมือเขียน ลายมือชื่อตัวอย่างว่าเป็นลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม่

๓. ตรวจพิสูจน์ตัวอักษรพิมพ์ดีดในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอักษรพิมพ์ดีดที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีดของกลางว่าพิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวกันหรือไม่

๔. ตรวจพิสูจน์ตัวอักษรพิมพ์ดีดในเอกสารของกลางแผ่นเดียวกันว่าพิมพ์ขึ้นในคราวเดียวกันหรือพิมพ์คนละครั้ง

๕. ตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อหาร่องรอยของการแก้ไข ขูดลบ ลบล้างด้วยน้ำยาเคมี

๖. ตรวจพิสูจน์ข้อความเดิมจากเอกสารที่มีการแก้ไขต่อเติม ลบล้างด้วยน้ำยาเคมี ตรวจเส้นหมึกที่เขียนตัดกันว่าเส้นใดเขียนก่อนหรือหลัง

๗. ตรวจพิสูจน์ข้อความที่เกิดจากรอยกดบนแผ่นกระดาษที่รองการเขียน

๘. ตรวจพิสูจน์ข้อความในเอกสารที่ถูกไฟไหม้ ซึ่งอยู่ในลักษณะเกรียมดำ แต่ยังไม่แตกชำรุด

๙. ตรวจเปรียบเทียบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร

๑๐. ตรวจพิสูจน์ร่องรอยต่าง ๆ บนเอกสาร และวัตถุพยานอื่น ๆ เช่น รอยฉีกขาด รอยตัด รอยกด รอยประทับตราต่าง ๆ

๑๑. ตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร หรือบัตรสำคัญประจำตัว

๑๒. ตรวจรอยตราบนไม้ของกลางในที่เกิดเหตุ

๑๓. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษา ของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

๑๔. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *