กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

นวท.(สบ ๔) กคม.ศพฐ.๔

อัตรากำลังพล
สัญญาบัตร
ประทวน
อัตราอนุญาต ตัวคนครอง อัตราว่าง
อัตราอนุญาต ตัวคนครอง ร.ต.ต.หมวด ๕๓ อัตราว่าง
ภารกิจหน้าที่

           กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย จับเท็จ สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

๒. ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชา ทางเคมีและฟิสิกส์

๓. ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ

๔. ตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

๕. ตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก และอัญมณีต่าง ๆ

๖. ตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปน เช่น น้ำมันปลอมปน

๗. ตรวจพิสูจน์สารเคมี

๘. ตรวจพิสูจน์สี

๙. ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางเคมี เช่น คราบน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมีไวไฟ

๑๐. ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางฟิสิกส์ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เตารีด พัดลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

๑๑.  ตรวจพิสูจน์การดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

๑๒. ตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ

๑๓. ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและเส้นใย

๑๔. ตรวจเปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ เช่น สี กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย ฯลฯ

๑๕. ตรวจพิสูจน์ของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟิสิกส์

๑๖. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

๑๗. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4 thoughts on “กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์”

  1. อยากสอบถามเรื่องฝึกงานค่ะ ในส่วนของ ศพฐ.๔ รับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เข้าฝึกงานไหมค่ะ

  2. อยากสอบถามเรื่องฝึกงานค่ะ สาขาฟิสิกส์ค่ะ ถ้าสนใจฝึกงานมีการกำหนดเกรดไหมค่ะ แล้วอยากไปฝึกกลุ่มงานตรวจเคมี ฟิสิกส์ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *