กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

 พ.ต.อ.อาคมพ.ต.อ.อาคม เกษร

นวท.(สบ ๔) กชว.ศพฐ.๔

อัตรากำลังพล
สัญญาบัตร
ประทวน
อัตราอนุญาต ตัวคนครอง อัตราว่าง
อัตราอนุญาต ตัวคนครอง ร.ต.ต.หมวด ๕๓ อัตราว่าง
ภารกิจหน้าที่

           กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชา ทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

๒. ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชา ทางชีววิทยา

๓. ตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย์

๔. ตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ

๕. ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

๖. ตรวจเปรียบเทียบเส้นผม เส้นขนมนุษย์

๗. ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)

๘. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษา ของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

๙. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *