จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 หลัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
งบทดลอง ต.ค.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ตารางแสดงวงเงิน จ้างปรับปรุงเรือนแถว ชั้นประทวน ๑๐ คูหา พฐ.จว.ร้อยเอ็ด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน ๑๒ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเรือนแถว ๑๐ คูหา พฐ.จว.มุกดาหาร
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
ตารางแสดงวงเงินรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
ยกเลิกประกาศราคากลางรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2560
งบทดลอง ก.ย.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบการให้บริการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารฯ(Live scan) สำหรับ ศพฐ.๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่อง Live Scan พฐ.จว.ร้อยเอ็ด
ตารางแสดงวงเงิน ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สกลนคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซ่อมแซมบริเวณชั้นล่างอาคาร พฐ.จว.เลย
ตาราแสดงวงเงิน งานซ่อมแซมอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.มหาสารคาม
ตารางแสดงวงเงิน ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเรือนแถว ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.นครพนม
ตารางแสดงวงเงิน ซ่อมแซมบริเวณชั้นล่างอาคาร พฐ.จว.หนองบัวลำภู
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร พฐ.จว.มุกดาหาร
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ส.ค.60
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ก.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจยาเสพติด (เครื่อง GC)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.๔ จำนวน ๖๒ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๔
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (DNA) จำนวน ๖ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (DNA) จำนวน ๕ รายการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานครวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานครวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับตรวจพิจน์สูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณชั้นบนอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองบัวลำภู
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบประวัติอาชญากร ด้วยระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการตู้เก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน ศพฐ.๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอสำเนาข่าวสารทางราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สำหรับ ศพฐ.๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและงานตรวจยาเสพติด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาจัดหาวัสดุพิมพ์ลายนิ้วมือ สำหรับหน่วยงานในสังกัด ศพฐ.๔ จำนวน ๑๒ ชุด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) รายการ ชุดน้ำยาวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 9 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) รายการ ชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม จำนวน 5 รายการ
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จำนวน ๔ ชุด
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.๔ จำนวน ๖๒ รายการ
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มี.ค.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน ๑๐ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน 6 รายการ
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เม.ย.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีพิเศษ
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พ.ค.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจยาเสพติด(เครื่อง GC)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า (เครื่อง UPS) จำนวน ๘ เครื่อง
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิ.ย.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาจ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจยาเสพติด (เครื่อง GC)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือ พฐ.จว.อุดรธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน ๙ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุ DNA) จำนวน ๕ รายการ