กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี


วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอดุลยาราม

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุทบทวนความรู้ให้แก่บุคลากร

 

วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในสังกัด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้ทบทวนความรู้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน ISO

ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

page590407-1

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ พ.ต.อ.นิติธร ยุกตะเสวี นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๔ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าอาคาร ภ.๔

ประดับยศให้ราชการตำรวจที่ได้การแต่งตั้งว่าที่ชั้นยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

page590407-1

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บุญชัย ฤๅชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ ประดับยศให้ราชการตำรวจที่ได้การแต่งตั้งว่าที่ชั้นยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ดังนี้ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ แก้วมาลา และ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง นุพาพร วรพันธ์

ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย ผบก.พฐก. และผบก.ศพฐ.๓ ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือน ตร.ในสังกัด ศพฐ.๔

page590319

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก.และ พล.ต.ต.เสรีย์ จันทรประทิน ผบก.ศพฐ.๓ ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมเยือน ตร.ในสังกัด ศพฐ.๔ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พฐ.จว.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมี พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดรอให้การต้อนรับ

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

page590304

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าศูยน์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น