ร่วมตรวจค้นอาวุธและสิ่งต้องห้าม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔

page590108

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.ธนพล ภาระพงษ์ หน.กสก.ศพฐ.๔ และคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น ร่วมตรวจค้นอาวุธและสิ่งต้องห้าม โดยรอบศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น

จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA)

page590106

วันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ และบริษัท ยีนพลัส จำกัด จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อวยพรปีใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

page590105

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บุญชัย ฤๅชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ และคณะเดินทางไปอวยพรปีใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันขึ้นปืใหม่ และหารืองานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ท่าน พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.๔

page590104

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บุญชัย ฤๅชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ และคณะเดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ท่าน พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผบช.ภ.๔ และรอง ผบช.ภ.๔

การแข่งขันกีฬา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓

page281258

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ