ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย มาอวยพรปีใหม่ ท่านรอง ผบก.ศพฐ.๔

page590114-2

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเดินทางไปอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ.บุญชัย ฤๅชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ เนื่องในวันขึ้นปืใหม่ และหารืองานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

ประดับยศให้ราชการตำรวจที่ได้การแต่งตั้งว่าที่ชั้นยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

page590114

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บุญชัย ฤๅชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ ประดับยศให้ราชการตำรวจที่ได้การแต่งตั้งว่าที่ชั้นยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ดังนี้ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง พรทิพา ประเสริฐ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง รจนา แก้วมงคล และว่าที่ ร.ต.ท.ณัฐวัฒน์ จ้ำกระโทก

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมจัดงานวันเด็ก

page590109

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมจัดงานวันเด็ก แจกของขวัญและขนมแก่เด็กๆ ณ โรงเรียนบึงกาฬ

ร่วมตรวจค้นอาวุธและสิ่งต้องห้าม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔

page590108

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.ธนพล ภาระพงษ์ หน.กสก.ศพฐ.๔ และคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น ร่วมตรวจค้นอาวุธและสิ่งต้องห้าม โดยรอบศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น

จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA)

page590106

วันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ และบริษัท ยีนพลัส จำกัด จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อวยพรปีใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

page590105

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ พ.ต.อ.บุญชัย ฤๅชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ และคณะเดินทางไปอวยพรปีใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันขึ้นปืใหม่ และหารืองานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป